TANNHELSE ER OGSÅ HELSE

Hvis legen din sa: ”du behøver en ny hjerteklaff” og du må avslå, fordi du ikke har råd.
Eller: ”du må skifte hoften din, du må betale selv, det koster titusenvis av kroner, men det vil gi deg bedre funksjon, smertefrihet og livskvalitet”. Du har ikke penger og får ingen behandling.
 - En utenkelig situasjon for oss i velferds-Norge.

Tannlegen din sier: ”Her er den beste behandlingen å sette inn en bro”. Mange pasienter i landet vårt må takke nei til tannlegens beste behandlingstilbud. Det koster for mye. Ikke sjelden opplever vi tannleger dette, og det er trist. Vi vil gjerne gi den beste behandlingen, pasienten behøver den beste behandlingen, men mange har ikke økonomi til å gjennomføre den.

Heldigvis får vi i Norge hjelp over statsbudsjettet når vi behøver lege- og sykehusbehandling.

Det blir stadig mer uforståelig for flere og flere at munnhule og tenner rent helsemessig ikke er inkludert i kroppen.

Ved siste Stortingsvalg hadde flere partier ”tannhelse” i programmet sitt. Hos andre partier var temaet lite prioritert.

De senere år har det vært en fokusering på enkelte tann- og munnhulelidelser fra myndighetenes side. Tannkjøttbetennelse og tanntap som følge av betennelsen er gitt større mulighet for bidrag og stønad fra Trygden. Sjeldne medisinske tilstander, SMT, kan gi grunnlag for økonomisk trygdeytelse og tannskader i jobbsammenheng, yrkesskade, dekkes av Trygden.
Du kan lese mer om Trygdens bestemmelser på linken www.tannlegeforeningen.no 
 
 
Skriv ut
 
Hjem Post til Søk