Nyere teknikker innen implantatbehandling

Nyere teknikker gjør det i dag mulig å ”bygge” benstruktur i enkelte tilfeller. Dette kan være aktuelt der en ønsker å sette inn et implantat, men benvolumet er utilstrekkelig. Det kan transplanteres bensubstans fra andre steder i pasientens kjever og dette kan suppleres med industrielt fremstilt, kunstig bensubstans. Det forskes utbredt på dette over hele verden og tannlege Alstad har deltatt på flere praktiske og teoretiske kurs om temaet.
Produktene Bio-Oss og BioGide kan interesserte lese om på www.geistlich.com
Opplæringen i omgang med og behandling av grasilt benvev er krevende. En skal ha en stø og fjærlett hånd og en av testene en må igjennom ser du på bildet: 


stø på handa og lett i klypa

                                                                                                      

 
 
Skriv ut
 
Hjem Post til Søk